Saavu­tettavuus­seloste

Sisu-opinto­hallinta­järjestelmä

Korkeakoulu pyrkii takaamaan Sisu-opinto­hallinta­järjestelmän saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti. Tämä saavutettavuus­seloste koskee Sisu-opinto­hallinta­järjestelmää.

Saavutettavuuden tila

Tämä järjestelmä ei täytä Verkkosisällön saavutettavuus­ohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimuksia. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Palvelu ei ole vielä kaikilta osin lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimusten mukainen.

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 1. Kontrasti (WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.11)
 2. Näppäimistökäyttö (WCAG 2.1.2)
 3. Sisällön rakenne ja suhteet (WCAG 2.1.1)
 4. Ruudunluku­ohjelmien nimilappujen erottaminen sisällöstä (WCAG 2.5.3)
 5. Painikkeet (WCAG 4.1.2)
 6. Näkyvä kohdistus (WCAG 2.4.7)
 7. Skaalautuvuus (WCAG 1.4.10)
 8. Kohdistus­järjestys (WCAG 2.4.3)
 9. Virhe­ilmoitukset ruudunluku­ohjelmille (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 10. Ikonien teksti­vastineet (WCAG 3.3.2)
 11. Yllättävät sisältö­muutokset (WCAG 3.2.2)
 12. Ohjeistus ilman visuaalisia elementtejä (WCAG 3.3.2)
 13. Sivujen otsikot (WCAG 2.4.2)
 14. Kieli­määritykset (WCAG 3.1.2)
 15. Automaat­tinen aika­katkaisu (WCAG 2.2.1)

Tämän saavutettavuus­selosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 7.8.2020

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Eficode Oy.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 11.5.2021

Saavutetta­vuuspalaute ja yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, huomioita, kysymyksiä ja parannusehdotuksia tähän palveluun ja sen saavutettavuuteen liittyen sähköpostitse osoitteeseen sisu@aalto.fi.

Apua saavutettavuusasioihin:

Valvonta­viranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuus­ongelmia, anna ensin saavutettavuus­palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä saavutettavuus­selvityspyynnön valvonta­viranomaiselle.

Valvonta­viranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallinto­virasto Saavutettavuuden valvonnan yksikkö saavutettavuus­vaatimukset.fi saavutettavuus@­avi.fi verkkolomake vaihde 0295 016 000