Tillgänglighets­utlåtande

Studieverktyget Sisu

Högskolan strävar till att säkerställa studieverktyget Sisus tillgänglighet i enighet med Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller studieverktyget Sisu.

Tillgänglighetens tillstånd

Denna tjänst är inte förenlig med kraven i WCAG 2.1 nivå AA. Exemplen på bristande förenlighet förtecknas nedan.

Icke tillgängligt innehåll

Nedan nämnt innehåll är inte tillgängligt av följande orsaker:

 1. Bristande förenlighet med Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Följande innehåll och/eller tjänster uppfyller inte ännu kraven:

 1. Kontrast (WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.11)
 2. Tangentbord (WCAG 2.1.2)
 3. Innehållets struktur och relationer (WCAG 2.1.1)
 4. Separation mellan skärmläsarnas namn och annat innehåll (WCAG 2.5.3)
 5. Knappar (WCAG 4.1.2)
 6. Visuell justering (WCAG 2.4.7)
 7. Skalbarhet (WCAG 1.4.10)
 8. Objektens focus-ordning (WCAG 2.4.3)
 9. Felmeddelanden via skärmläsare (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 10. Ikonernas textmotsvarighet (WCAG 3.3.2)
 11. Överraskande innehållsförändringar (WCAG 3.2.2)
 12. Instruktioner utan visuella element (WCAG 3.3.2)
 13. Sidornas rubriker (WCAG 2.4.2)
 14. Språkinställningarna (WCAG 3.1.2)
 15. Tidsgränser (WCAG 2.2.1)

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes den 7.8.2020.

Utlåtandet baserar sig på en utomstående parts bedömning av webbsidans förenlighet med kraven i direktivet (EU) 2016/2102. Systemets tillgänglighet har utvärderats av Eficode Oy.

Utlåtandet har senast justerats 11.5.2021.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Vi välkomnar förslag, anmärkningar, frågor och förbättringsförslag om denna tjänst och dess tillgänglighet till sisu@aalto.fi.

Hjälp med tillgänglighetsfrågor:

Uppföljningsförfarande

Systemets administratör är den primära kontakten om du upptäcker tillgänglighetsproblem. Du borde få svar inom 14 dagar. Om svaret är otillfredsställande, eller uteblir, kan du kontakta Södra Finlands Regionförvaltningsverk.

Tillsynsorganets kontaktuppgifter

Enheten för tillgänglighetstillsyn tillgänglighetskrav.fi webbtillganglighet@rfv.fi telefonväxel 0295 016 000