Tillgänglighets­utlåtande

Studieverktyget Sisu

Högskolan strävar till att säkerställa studieverktyget Sisus tillgänglighet i enighet med Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller studieverktyget Sisu.

Denna tillgänglighetsbeskrivning avser studiehanteringssystemet Sisu. Den tillgänglighetsstatus som beskrivs i den och listade fall av underlåtenhet att följa kraven har fastställts på basis av tillgänglighetsrevision från studerandes gränssnitt.

Tillgänglighetsstatus

Detta system uppfyller inte kraven för nivå AA i WCAG 2.1 (Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll). Fall av underlåtenhet att följa kraven tas upp nedan.

Målet är att kontinuerligt förbättra tillgängligheten, men Sisu är så pass omfattande att det tar tid att identifiera och åtgärda samtliga punkter som kräver åtgärder i systemet. Nedan listade icke-tillgängliga innehåll kommer att uppdateras i takt med att utvecklingsprocessen framskrider, även om hela avsnitt inte kan konstateras vara fullständigt åtgärdade.

Icke tillgängligt innehåll

Tjänsten uppfyller ännu inte i alla delar kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Följande innehåll och/eller funktionalitet är ännu inte kompatibla:

  1. Kontrast (WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.11)
  2. Tangentbordsanvändning (WCAG 2.1.1, WCAG 1.4.13)
  3. Innehållets struktur och relationer (WCAG 1.3.1, WCAG 1.3.2)
  4. Sinsemellan avvikande visuella och programnamn (WCAG 2.5.3)
  5. Kontroller (WCAG 4.1.2)
  6. Skalbarhet (WCAG 1.4.10)
  7. Fokusordning (WCAG 2.4.3)
  8. Meddelanden för skärmläsare (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
  9. Vägledning utan visuella strukturer (WCAG 3.3.2)
  10. Språkinställningar (WCAG 3.1.2)

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes den 7.8.2020.

Utlåtandet baserar sig på en utomstående parts bedömning av webbsidans förenlighet med kraven i direktivet (EU) 2016/2102. Systemets tillgänglighet har utvärderats av Eficode Oy.

Utlåtandet har senast justerats 5.6.2023.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Vi välkomnar förslag, anmärkningar, frågor och förbättringsförslag om denna tjänst och dess tillgänglighet till sisu@aalto.fi.

Hjälp med tillgänglighetsfrågor:

Uppföljningsförfarande

Systemets administratör är den primära kontakten om du upptäcker tillgänglighetsproblem. Du borde få svar inom 14 dagar. Om svaret är otillfredsställande, eller uteblir, kan du kontakta Södra Finlands Regionförvaltningsverk.

Tillsynsorganets kontaktuppgifter

Enheten för tillgänglighetstillsyn tillgänglighetskrav.fi webbtillganglighet@rfv.fi telefonväxel 0295 016 000